Przydatne informacje

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego lub o braku takiego obowiązku jest wymagane, jeżeli zbywca nabył przedmiot umowy po 1 stycznia 2007 roku w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności; przy czym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie zapłaty podatku z tytułu nabycia w drodze dziedziczenia (spadku) lub o braku obowiązku zapłaty podatku zawsze jest wymagane bez względu na datę nabycia.

Jeżeli zbywca zgubi odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, to przed udaniem się do Urzędu Skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym, gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.

Pożądane dla kupującego jest wymeldowanie się przez sprzedającego z lokalu przed zawarciem aktu – umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, a się nie wymeldowały. Wymeldowanie się nie jest konieczne do zawarcia umowy. Jeżeli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych, jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

Dokumenty do przygotowania projektu aktu notarialnego należy dostarczyć kilka dni wcześniej do kancelarii w oryginałach lub w kopiach osobiście, kurierem, pocztą lub e-mail (skan). W dniu zawarcia aktu notariusz wymaga wyłącznie oryginałów dokumentów oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Należy pamiętać, aby dokumenty do przygotowania projektu aktu notarialnego należy dostarczyć kilka dni wcześniej. Należy je przysłać (kurierem, pocztą lub zeskanowane poprzez e-mail ) lub przynieść osobiście do kancelarii w oryginałach lub w kopiach. W dniu zawarcia aktu notariusz wymaga wyłącznie oryginałów dokumentów oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).